Child Taxa
Taxon Name
Vipera ammodytes ammodytes Western Sand Viper
Vipera ammodytes meridionalis Eastern Sand Viper
Vipera ammodytes montadoni Transdanubian Sand Viper