Child Taxa
Taxon Name
Tantilla albiceps Barbour's Centipede Snake
Tantilla alticola Boulenger's Centipede Snake
Tantilla andinista Andes Centipede Snake
Tantilla atriceps Mexican Black-headed Snake
Tantilla bairdi Baird's Black-headed Snake
Tantilla bocourti Bocourt's Black-headed Snake
Tantilla brevicauda Mertens' Centipede Snake
Tantilla brevis Short Centipede Snake
Tantilla briggsi Briggs' Centipede Snake
Tantilla calamarina Pacific Coast Centipede Snake
Tantilla canula Cope's Centipede Snake
Tantilla capistrata Capistrata Centipede Snake
Tantilla cascadae Michoacán Centipede Snake
Tantilla coronadoi Guerreran Centipede Snake
Tantilla coronata Southeastern Crowned Snake
Tantilla cucullata Big Bend Blackhead Snake
Tantilla cuesta Wilson's Centipede Snake
Tantilla cuniculator Peten Centipede Snake
Tantilla deppei Deppe's Centipede Snake
Tantilla equatoriana Equator Centipede Snake
Tantilla excubitor South American Centipede Snake
Tantilla flavilineata Yellow-lined Centipede Snake
Tantilla gracilis Flathead Snake
Tantilla hobartsmithi Southwestern Black-headed Snake
Tantilla insulamontana Mountain Centipede Snake
Tantilla jani Jan's Centipede Snake
Tantilla johnsoni Johnson's Centipede Snake
Tantilla lempira Mena's Centipede Snake
Tantilla melanocephala Black-headed Snake
Tantilla miniata Veracruz Centipede Snake
Tantilla moesta Blackbelly Centipede Snake
Tantilla morgani Morgan's Black-headed Snake
Tantilla nigra Black Centipede Snake
Tantilla nigriceps Plains Blackhead Snake
Tantilla oaxacae Oaxacan Centipede Snake
Tantilla oolitica Rim Rock Crowned Snake
Tantilla petersi Peters' Black-headed Snake
Tantilla planiceps Western Black-headed Snake
Tantilla relicta Florida Crowned Snake
Tantilla reticulata Reticulate Centipede Snake
Tantilla rubra Big Bend Black-headed Snake
Tantilla schistosa Red Earth Centipede Snake
Tantilla semicincta Ringed Centipede Snake
Tantilla shawi Potosí Centipede Snake
Tantilla slavensi Slavens' Centipede Snake
Tantilla striata Striped Centipede Snake
Tantilla supracincta Banded Centipede Snake
Tantilla taeniata Central American Centipede Snake
Tantilla tayrae Volcan Tacana Centipede Snake
Tantilla trilineata Three-lined Centipede Snake
Tantilla tritaeniata Three-banded Centipede Snake
Tantilla vermiformis Hallowell's Centipede Snake
Tantilla virgata Common Centipede Snake
Tantilla wilcoxi Chihuahuan Blackhead Snake
Tantilla yaquia Yaqui Blackhead Snake