Child Taxa
Taxon Name
Ptyodactylus ananjevae Natalia Ananjeva's Fan-footed Gecko
Ptyodactylus dhofarensis Dhofar Fan-footed Gecko
Ptyodactylus guttatus Sinai Fan-fingered Gecko
Ptyodactylus hasselquistii Yellow Fan-fingered Gecko
Ptyodactylus homolepis Pakistan Fan-fingered Gecko
Ptyodactylus orlovi Orlov's Fan-footed Gecko
Ptyodactylus oudrii Algerian Fan-fingered Gecko
Ptyodactylus puiseuxi Israeli Fan-fingered Gecko
Ptyodactylus ragazzii Ragazzi’s Fan-footed Gecko
Ptyodactylus rivapadiali Mauritania Fan-footed Gecko
Ptyodactylus ruusaljibalicus Ruus al Jibal Fan-footed Gecko
Ptyodactylus togoensis Togo Fan-footed Gecko