Child Taxa
Taxon Name
Psammodromus algirus algirus Algerian Psammodromus
Psammodromus algirus doriae Galita Psammodromus
Psammodromus algirus ketamensis Telata de Ketama Psammodromus
Psammodromus algirus nollii High Atlas Psammodromus