Child Taxa
Taxon Name
Potamites ecpleopus Common Stream Lizard
Potamites erythrocularis Red-Eyed Stream Lizard
Potamites hydroimperator Huánuco Stream Lizard
Potamites juruazensis Juruai Stream Lizard
Potamites montanicola Montane Stream Lizard
Potamites ocellatus Eyed Stream Lizard
Potamites strangulatus Large-Scaled Stream Lizard
Potamites trachodus Cordillera Azul Stream Lizard