Child Taxa
Taxon Name
Phrynomantis affinis Pweto Snake-necked Frog
Phrynomantis annectens Cape Snake-necked Frog
Phrynomantis bifasciatus South African Snake-necked Frog
Phrynomantis microps Accra Snake-necked Frog
Phrynomantis somalicus Somali Snake-necked Frog