Child Taxa
Taxon Name
Pholidoscelis chrysolaemus abbotti Isla Beata Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus alacris San Juan Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus boekeri Rio Yaque del Sur Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus chrysolaemus Hispaniolan Giant Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus defensor Môle St.-Nicholas Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus evulsa Grosse Caye Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus ficta Peninsula de Barahona Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus jacta Cabo Engaño Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus parvoris Boca Chica Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus procax Rio Ozama Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus quadrijugis Leogane Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus regularis Sans Souci Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus richardthomasi Isla Saona Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus secessa lIe de la Gonave Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus woodi lle de la Tortue Ameiva