Child Taxa
Taxon Name
Oreocryptophis porphyraceus coxi Thai Red Mountain-ratsnake
Oreocryptophis porphyraceus kawakamii Formosan Red Mountain-ratsnake
Oreocryptophis porphyraceus laticinctus Broad-banded Mountain-ratsnake
Oreocryptophis porphyraceus porphyraceus Red Mountain-ratsnake
Oreocryptophis porphyraceus pulchra Yunnan Red Mountain-ratsnake
Oreocryptophis porphyraceus vaillanti Chinese Red Mountain-ratsnake