Child Taxa
Taxon Name
Oreobates amarakaeri
Oreobates ayacucho
Oreobates barituensis
Oreobates berdemenos
Oreobates choristolemma
Oreobates crepitans
Oreobates cruralis
Oreobates discoidalis
Oreobates gemcare
Oreobates granulosus
Oreobates heterodactylus
Oreobates ibischi
Oreobates lehri
Oreobates lundbergi
Oreobates machiguenga
Oreobates madidi
Oreobates pereger
Oreobates quixensis Big-Headed Rain Frog
Oreobates remotus
Oreobates sanctaecrucis
Oreobates sanderi
Oreobates saxatilis Tarapoto Big-headed Frog
Oreobates zongoensis