Child Taxa
Taxon Name
Oedipina alfaroi Limon Worm Salamander
Oedipina alleni Allen's Worm Salamander
Oedipina altura Cartago Worm Salamander
Oedipina berlini Berlin's Flat-headed Salamander
Oedipina capitalina Cerro Grande Worm Salamander
Oedipina carablanca Los Diamantes Worm Salamander
Oedipina chortiorum Chorti Worm Salamander
Oedipina collaris Collared Worm Salamander
Oedipina complex Gamboa Worm Salamander
Oedipina cyclocauda Costa Rican Worm Salamander
Oedipina ecuatoriana Ecuadorian Worm Salamander
Oedipina elongata Central American Worm Salamander
Oedipina fortunensis Reserva Forestal Fortuna Worm Salamander
Oedipina gephyra La Fortuna Worm Salamander
Oedipina gracilis Los Diamantes
Oedipina grandis Cerro Pando Worm Salamander
Oedipina ignea Chimaltenango Worm Salamander
Oedipina kasios Muralla Worm Salamander
Oedipina koehleri Cerro Saslaya
Oedipina leptopoda Narrow-footed Worm Salamander
Oedipina maritima Maritime Worm Salamander
Oedipina motaguae Motagua Worm Salamander
Oedipina nica Nicaraguan Worm Lizard
Oedipina nimaso Nimaso Worm Salamander
Oedipina pacificensis Pacific Slope
Oedipina parvipes Columbian Worm Salamander
Oedipina paucidentata El Empalme Worm Salamander
Oedipina petiola Pico Bonito
Oedipina poelzi Quarry Worm Salamander
Oedipina pseudouniformis False Cienega Colorado Worm Salamander
Oedipina quadra Honduran Lowland Worm Salamander
Oedipina salvadorensis San Salvador Worm Salamander
Oedipina savagei Savage's Worm Salamander
Oedipina stenopodia Huehuetenango
Oedipina stuarti Stuart's Worm Salamander
Oedipina taylori Taylor's worm Salamander
Oedipina tomasi El Cusuco
Oedipina tzutujilorum Tzutujil Worm Salamander
Oedipina uniformis Cienega Colorado Worm Salamander
Oedipina villamizariorum Villamizar's Worm Salamander