Child Taxa
Taxon Name
Morelia bredli Centralian Carpet Python
Morelia carinata Rough-scaled Python
Morelia spilota Carpet Python
Morelia viridis Green Tree Python