Child Taxa
Taxon Name
Leiocephalus carinatus armouri Little Bahama Curly-tailed Lizard
Leiocephalus carinatus coryi Saw-scaled Curley-tailed Lizard
Leiocephalus carinatus mogotensis Mogote Curly-tailed Lizard