Child Taxa
Taxon Name
Drymarchon caudomaculatus Spot-tailed Cribo
Drymarchon corais Yellow-tailed Cribo
Drymarchon couperi Eastern Indigo Snake
Drymarchon kolpobasileus Gulf Coast Indigo Snake
Drymarchon margaritae Margarita Cribo
Drymarchon melanurus Middle American Indigo Snake