Child Taxa
Taxon Name
Copeoglossum arajara Arajara Mabuya
Copeoglossum aurae Greater Windward Mabuya
Copeoglossum margaritae Margarita Island Mabuya
Copeoglossum nigropunctatum Black-Spotted Mabuya
Copeoglossum redondae Redonda Mabuya