Child Taxa
Taxon Name
Aspidoscelis costata barrancorum Barranca Whiptail
Aspidoscelis costata costata Balsas Basin Whiptail
Aspidoscelis costata griseocephala Blue-throated Whiptail
Aspidoscelis costata huico Blue-chested Whiptail
Aspidoscelis costata mazatlanenisis Sinaloan Whiptail
Aspidoscelis costata nigrigularis Black-throated Whiptail
Aspidoscelis costata occidentalis Western Mexico Whiptail
Aspidoscelis costata zweifeli Zweifel's Whiptail