Child Taxa
Taxon Name
Allobates alessandroi Paucartambo Rocket Frog
Allobates algorei Al Gore's Rocket Frog
Allobates amissibilis Iwokrama Rocket Frog
Allobates bacurau Manicoré Rocket Frog
Allobates bromelicola Coastal Rocket Frog
Allobates brunneus Chupada Rocket Frog
Allobates caeruleodactylus Blue-toed Rocket Frog
Allobates caribe Cerro El Humo Rocket Frog
Allobates cepedai Villavicencio Rocket Frog
Allobates chalcopis Ravine Rocket Frog
Allobates conspicuus Pachitea Rocket Frog
Allobates crombiei Río Xingú Rocket Frog
Allobates femoralis Brilliant-thighed Poison Frog
Allobates flaviventris Yellow-bellied Rocket Frog
Allobates fratisenescus Río Pastaza Rocket Frog
Allobates fuscellus Rio Ituxi Rocket Frog
Allobates gasconi Río Juruá Rocket Frog
Allobates goianus Goias Rocket Frog
Allobates granti Black-flanked Poison Frog
Allobates grillisimilis Madeira River Rocket Frog
Allobates hodli Hodl's Rocket Frog
Allobates humilis Bocono Rocket Frog
Allobates ignotus Serranía de Perijá Nurse Frog
Allobates insperatus Santa Cecilia Rocket Frog
Allobates juami Juami River Rocket Frog
Allobates juanii Botanical Rocket Frog
Allobates kingsburyi Kingsbury's Rocket Frog
Allobates magnussoni Tapajós Rocket Frog
Allobates mandelorum Mount Turumiquire Rocket Frog
Allobates marchesianus Dull Rocket Frog
Allobates masniger Itaituba Rocket Frog
Allobates mcdiarmidi McDiarmid's Rocket Frog
Allobates melanolaemus Sucusari Rocket Frog
Allobates myersi Myers's Poison Frog
Allobates nidicola Castanho Rocket Frog
Allobates niputidea Riomanso Rocket Frog
Allobates olfersioides Rio Rocket Frog
Allobates ornatus Río Huallaga Rocket Frog
Allobates paleovarzensis Paleovarzea Rocket Frog
Allobates picachos San Jorge Rocket Frog
Allobates pittieri Pittier's Rocket Frog
Allobates ranoides Llanos Rocket Frog
Allobates sanmartini San Martin Rocket Frog
Allobates subfolionidificans Parque Zoobotanico Rocket Frog
Allobates sumtuosus Río Trombetas Rocket Frog
Allobates talamancae Talamanca Rocket Frog
Allobates tapajos Rio Tapajós Rocket Frog
Allobates trilineatus Three-striped Rocket Frog
Allobates undulatus Cerro Yutajé Rocket Frog
Allobates vanzolinius Vanzolini's Rocket Frog
Allobates wayuu Macuira Rocket Frog
Allobates zaparo Zaparo's Poison Frog