Sand Viper (Vipera ammodytes) - HM 380245
Observer:
Pingleton, Mike
Observed:
2022-04-28 15:31:31
Last Modified:
2022-05-21 17:40:26
Country:
Greece
Region:
Anatoliki Makedonia kai Thraki
Prefecture:
Evros
Age:
Juvenile
Deceased:
yes
Notes:
Vouchers